Hypotheek voor ondernemers moeilijk? (Deel 2/3)

 

Onlangs heb ik een hypotheek mogen regelen voor een ondernemer (DGA) in verband met de aankoop van een bestaande woning.

 

Van de klant heb ik de jaarcijfers van de werkmaatschappij en van zijn personal holding van de afgelopen drie jaar ontvangen. Na een analyse van deze cijfers zag ik dat er vanuit de Holding een financiering is verstrekt aan de DGA (in privé). Dit komt regelmatig voor. De geldverstrekker ziet deze lening als een consumptief krediet, waardoor er minder geleend kan worden bij de aankoop van een woning. De wens van de klant is om meer te kunnen lenen, zodat er minder aan eigen middelen ingelegd hoeft te worden. Uit de analyse van de cijfers bleek ook dat er zowel in de werkmaatschappij als in de holding voldoende liquide middelen aanwezig waren. Mijn voorstel was om een dividenduitkering vanuit de Holding naar privé uit te keren. Met deze uitkering kan vervolgens een deel van de consumptieve lening van de Holding worden afgelost. Het effect hiervan is dat door deze lagere lening er een hogere hypotheek kan worden opgenomen.

 

De klant en zijn accountant waren enthousiast over mijn voorstel. Vervolgens heb ik mijn voorstel voorgelegd aan de geldverstrekker. Deze ging mee met mijn plan, waardoor de klant uiteindelijk een hogere financiering heeft kunnen krijgen.

 

Het is mooi om te zien dat door een deskundig advies je voor de klant mooie resultaten kunt bereiken.

 

Conclusie:

Hypotheken voor ondernemers is en blijft maatwerk. Laat je vooraf goed adviseren door een hypotheekadviseur die ook goed is in het analyseren van jaarcijfers. Op deze wijze haal je een maximaal resultaat.

 

Binnenkort volgt Deel 3

 

Voor advies kunt u me bellen op 06-20469626 of stuur een mail naar edo@definancieeldeskundige.nl

Hypotheek voor ondernemers moeilijk? (Deel 1/3)

 

DEN HAAG - ILLUSTRATIE Hypotheek, huis met geld. ANP XTRA LEX VAN LIESHOUT
Onlangs kwam er een ondernemer bij me met de vraag wat hij maximaal kon financieren voor de aankoop van een woning. Hij was ook al bij de lokale bank en een grote hypotheek franchiseketen geweest. Deze boden beide niet de mogelijkheid om zijn droomhuis volledig te kunnen financieren.

De klant heeft mij de relevante stukken toegezonden. De winst uit de jaarrekening bleek hoger dan de winst uit de aangifte inkomstenbelasting. Na een korte analyse van de cijfers was ik erachter waar het probleem zat. De ondernemer heeft een kapitaalintensief bedrijf en heeft de afgelopen jaren extra afgeschreven. Hierdoor is zijn fiscale winst lager en wordt ook zijn leencapaciteit minder. Geldverstrekkers nemen namelijk standaard het gemiddelde van de fiscale winst. Voor deze ondernemer heb ik mijn analyse uitgewerkt. Ik heb de fiscale winst gecorrigeerd naar de commerciële winst met een genormaliseerde afschrijving. Vervolgens heb ik deze gegevens samen met een goede onderbouwing voorgelegd aan een geldverstrekker.


Resultaat:

Met een week had ik een positieve offerte op basis van mijn onderbouwing. Klant kan hierdoor €60.000,- meer financiering krijgen. Hierdoor heeft hij zijn droomhuis kunnen aankopen.

Het is heerlijk om een klant te mogen voorzien van een deskundig advies, waardoor ik een bijdrage kan leveren aan het levensgeluk van deze ondernemer.

 

Conclusie:

Hypotheken voor ondernemers is en blijft maatwerk. Neem niet te snel genoegen met een afwijzing van een geldverstrekker en laat je vooraf goed adviseren door een hypotheekadviseur die ook goed is in het analyseren van jaarcijfers. Op deze wijze haal je een maximaal resultaat.

Binnenkort volgt Deel 2

Voor advies kunt u me bellen op 06-20469626 of stuur een mail naar edo@definancieeldeskundige.nl

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandige

Voor de zelfstandige bestaat geen er ziektewet. U bent bij arbeidsongeschiktheid afhankelijk van reserves of een partner met een inkomen. Als u voor een kortere periode ziek bent, zal dat meestal geen grote gevolgen hebben. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit echter verstrekkende gevolgen hebben. De kans dat u arbeidsongeschikt raakt is 10 – 12% (bron: ZZP Nederland)

Is een arbeidsongeschiktheid verzekering kostbaar?

“Verzekeren te duur?” Natuurlijk is het zo dat aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering een prijskaartje hangt, maar realiseert u zich dat als u door een ongeluk of ziekte niet meer kunt werken, dit grote financiële gevolgen kan hebben. Laat in ieder geval de mogelijkheden berekenen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Er zijn diverse verzekeringen mogelijk van diverse maatschappijen, waarbij ook goedkopere alternatieven tot de mogelijkheden behoren.

Niet iedereen is te verzekeren

Niet iedereen is te verzekeren via een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u al medische klachten heeft, is dat veelal onverzekerbaar, of er volgen uitsluitingen. Ook zelfstandigen op oudere leeftijd met een zwaar beroep worden niet altijd geaccepteerd door verzekeraars. Er zijn alternatieven zoals “broodfondsen”, maar deze hebben ook diverse nadelen.

Gaat u starten als zelfstandige?

Ook is het mogelijk om je als zelfstandige vrijwillige te verzekeren via het UWV. Dit is een voortzetting van de ziektewet zoals deze ook geldt voor mensen in loondienst. Het UWV is verplicht om iedereen te accepteren, ook op oudere leeftijd en ook als er al medische klachten van welke aard dan ook bestaan. Aanmelden als zelfstandige moet wel binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering uit een loondienstbetrekking of uitkeringssituatie is gestopt, of binnen 13 weken nadat u uw eigen bedrijf bent gestart. Informeer hiernaar bij het UWV.

Aftrekbaar voor inkomstenbelasting

De door u betaalde premies zijn volledig aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Maar let op: bij een uitkering zult u over de uitgekeerde bedragen belasting moeten betalen. De kosten voor advies- en servicekosten zijn niet aftrekbaar.

Kortom: er zijn diverse mogelijkheden en alternatieven en u doet er verstandig aan om u goed te laten adviseren.

Voor advies op maat kunt u met mij contact opnemen op 06-20469626