Voor de zelfstandige bestaat geen er ziektewet. U bent bij arbeidsongeschiktheid afhankelijk van reserves of een partner met een inkomen. Als u voor een kortere periode ziek bent, zal dat meestal geen grote gevolgen hebben. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid kan dit echter verstrekkende gevolgen hebben. De kans dat u arbeidsongeschikt raakt is 10 – 12% (bron: ZZP Nederland)

Is een arbeidsongeschiktheid verzekering kostbaar?

“Verzekeren te duur?” Natuurlijk is het zo dat aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering een prijskaartje hangt, maar realiseert u zich dat als u door een ongeluk of ziekte niet meer kunt werken, dit grote financiële gevolgen kan hebben. Laat in ieder geval de mogelijkheden berekenen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken. Er zijn diverse verzekeringen mogelijk van diverse maatschappijen, waarbij ook goedkopere alternatieven tot de mogelijkheden behoren.

Niet iedereen is te verzekeren

Niet iedereen is te verzekeren via een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u al medische klachten heeft, is dat veelal onverzekerbaar, of er volgen uitsluitingen. Ook zelfstandigen op oudere leeftijd met een zwaar beroep worden niet altijd geaccepteerd door verzekeraars. Er zijn alternatieven zoals “broodfondsen”, maar deze hebben ook diverse nadelen.

Gaat u starten als zelfstandige?

Ook is het mogelijk om je als zelfstandige vrijwillige te verzekeren via het UWV. Dit is een voortzetting van de ziektewet zoals deze ook geldt voor mensen in loondienst. Het UWV is verplicht om iedereen te accepteren, ook op oudere leeftijd en ook als er al medische klachten van welke aard dan ook bestaan. Aanmelden als zelfstandige moet wel binnen 13 weken nadat de verplichte werknemersverzekering uit een loondienstbetrekking of uitkeringssituatie is gestopt, of binnen 13 weken nadat u uw eigen bedrijf bent gestart. Informeer hiernaar bij het UWV.

Aftrekbaar voor inkomstenbelasting

De door u betaalde premies zijn volledig aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Maar let op: bij een uitkering zult u over de uitgekeerde bedragen belasting moeten betalen. De kosten voor advies- en servicekosten zijn niet aftrekbaar.

Kortom: er zijn diverse mogelijkheden en alternatieven en u doet er verstandig aan om u goed te laten adviseren.

Voor advies op maat kunt u met mij contact opnemen op 06-20469626

CALL ME
+
Call me!